Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Implantácia mechanickej podpory ľavej komory ako premostenie k zaradeniu na čakaciu listinu
Marcela Danková, Peter Lesný, Milan Luknár, Eva Gonçalvesová
Fixovaná pľúcna hypertenzia so zvýšenou pľúcnou vaskulárnou rezistenciou predstavuje kontraindikáciu ortotopickej transplantácie srdca. Dnes je možné implantáciou mechanickej podpory ľavej komory riešiť aj medikamentózne refraktérnu PH, a tak umožniť pacientom zaradenie na listinu čakateľov k transplantácii srdca. V kazuistike uvádzame prípad 56-ročného pacienta s ťažkou systolickou dysfunkciou ľavej komory, u ktorého ťažká postkapilárna pľúcna hypertenzia predstavovala prekážku transplantácie srdca. Implantácia LVAD v zmysle premostenia k transplantácii viedla k poklesu tlaku v pľúcnici, čo umožnilo pacienta zaradiť na čakaciu listinu na transplantáciu srdca.
LVAD pľúcna hypertenzia transplantácia srdca
Kardiol. Prax 2017; 15 (4): 205-207
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by