Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Farmakoterapia
Imunomodulačný potenciál biologicky aktívnych polysacharidov (betaglukánov) v liečbe a prevencii respiračných infekcií
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Betaglukány sú biologicky aktívne polysacharidy prírodného pôvodu. Do dnešného dňa je známych viacero prírodných zdrojov betaglukánov, a to najmä huby, baktérie, plesne a kvasinky, morské riasy a niektoré obilniny. Jednotlivé betaglukány z húb sa líšia intenzitou imunomodulačného účinku, pričom za najúčinnejšie sa považuje imunoglukán, schizofylan a lentinan. Beta-glukány vykazujú komplexné imunomodulačné účinky. Infekcie dýchacieho systému predstavujú jednu z najvýznamnejších indikácií použitia betaglukánov, pričom ich možno používať tak pri akútnych, ako aj chronických či recidivujúcich respiračných infekciách.
betaglukány biologicky aktívne polysacharidy respiračné infekcie
Pediatria (Bratisl.) 2012; 7 (6): 292-294
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by