Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2019
Pôvodné práce
Prítomnosť a závažnosť periférneho artériového obliterujúceho ochorenia u diabetikov 2. typu
Katarína Demková, Miriam Kozárová, Zuzana Kozelová, Ľubomír Špak
Prehľadové práce
Anaplastický karcinóm štítnej žľazy – najmalígnejšie onkologické ochorenie
Ján Podoba
Liečba hypoparatyreózy
Patrícia Páleníková, Juraj Payer
Endokrinné disruptory v životnom prostredí
Zora Lazúrová
Špecifické aspekty manažmentu pacientov s hyperglykémiou na enterálnej a parenterálnej výžive, 2. časť
Miroslav Paľko
Kazuistiky
Otrava vodou ako ojedinelá príčina hyponatrémie – psychogénna polydipsia
František Nehaj, Michal Mokáň, Juraj Sokol, Marianna Kubašková, Simona Horná, Jakub Benko, Martin Jozef Péč, Marián Mokáň, Peter Galajda
Odporúčania
Štúdia kardiovaskulárnych a renálnych výsledkov s linagliptínom u pacientov s 2. typom diabetu mellitu (CARMELINA)
Ivan Tkáč
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by