Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2019
Pôvodné práce
Prítomnosť a závažnosť periférneho artériového obliterujúceho ochorenia u diabetikov 2. typu
Katarína Demková, Miriam Kozárová, Zuzana Kozelová, Ľubomír Špak
Prehľadové práce
Anaplastický karcinóm štítnej žľazy – najmalígnejšie onkologické ochorenie
Ján Podoba
Liečba hypoparatyreózy
Patrícia Páleníková, Juraj Payer
Endokrinné disruptory v životnom prostredí
Zora Lazúrová
Špecifické aspekty manažmentu pacientov s hyperglykémiou na enterálnej a parenterálnej výžive, 2. časť
Miroslav Paľko
Kazuistiky
Otrava vodou ako ojedinelá príčina hyponatrémie – psychogénna polydipsia
František Nehaj, Michal Mokáň, Juraj Sokol, Marianna Kubašková, Simona Horná, Jakub Benko, Martin Jozef Péč, Marián Mokáň, Peter Galajda
Odporúčania
Štúdia kardiovaskulárnych a renálnych výsledkov s linagliptínom u pacientov s 2. typom diabetu mellitu (CARMELINA)
Ivan Tkáč
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by