Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Invazívne pneumokokové infekcie na pracovisku pediatrickej intenzívnej starostlivosti
Katarína Bazárová, Juraj Bazár, Mária Pisarčíková, Iveta Fandáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Streptococcus pneumoniae je v súčasnosti najzávažnejším baktériovým patogénom u detí do 5. roku veku. Je najčastejším pôvodcom bežných infekcií respiračného traktu, ale spôsobuje tiež vážne invazívne ochorenia s mortalitou až 23 %. Nárast rezistencie na bežne používané ATB sa stáva čoraz väčším problémom nielen v ambulantnej praxi. Autori poukazujú na význam vakcinácie a prezentujú súbor pacientov s invazívnymi pneumokokovými infekciami, liečených na KPAIM DFN v Košiciach v období 2005-2008.
Streptococcus pneumoniae invazívne infekcie detský vek liečba vakcinácia
Pediatria (Bratisl.) 2009; 4 (1): 35-40
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by