Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kawasakiho choroba z pohľadu kardiológa
Monika Kaldarárová, Viera Vršanská, Tatiana Valkovičová, Peter Tittel, Iveta Šimková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Kawasakiho choroba je akútne febrilné ochorenie detí, vaskulitída nejasnej etiológie, postihujúca dominantne koronárne artérie. Pri neskorej alebo neadekvátnej liečbe dochádza v 20 – 30 % prípadov ku vzniku závažných a ireverzibilných koronárnych aneuryziem. Prítomnosť obrovských („giant“) aneuryziem predstavuje veľké riziko, predovšetkým z kompletného trombotického uzáveru cievy, resp. riziko vývoja stenózy. Takýto pacient je celoživotne ohrozený akútnou koronárnou príhodou a/alebo chronickým ischemickým poškodením a dysfunkciou myokardu. Potrebné je preto dôsledné sledovanie a opakovaná reevaluácia. Po prekonaní akútnej fázy Kawasakiho choroby so závažným koronárnym postihnutím je najdôležitejšia trvalá preventívna kombinovaná antitrombotická a/alebo antikoagulačná liečba. Podľa potreby sa realizuje aj chirurgická alebo perkutánna koronárna intervencia.

Kawasaki disease from the cardiologist view
Kawasaki disease is an acute febrile disease occurring in children - vasculitis of unknown etiology, dominantly affecting coronary arteries. In case of late or inadequate treatment, severe and irreversible coronary aneurysms develop in 20 – 30 % of cases. The presence of giant aneurysms is of high risk, especially from complete thrombotic vessel closure or from the development of significant stenosis. These patients can any time develop acute coronary syndrome and/or chronic ischemic impairments and myocardial dysfunction. Close follow-up and repeated re-evaluation is therefore necessary. In patients after acute phase of Kawasaki disease with severe coronary affection the most important is the continuous preventive combined antithrombotic and/or anticoagulation treatment. If needed, surgical or percutaneous coronary intervention is performed.
Keywords: Kawasaki disease, coronaritis, giant coronary aneurysms
Kawasakiho choroba koronaritída obrovské („giant“) koronárne aneuryzmy
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 158-163
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by