Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Komplikácie STEMI
Miloš Kňazeje
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Priebeh akútneho STEMI môže byť úplne nekomplikovaný, alebo sa porucha funkcie srdca prejaví komplikáciami, ktoré môžu byť príčinou náhlej smrti alebo zhoršenia prežívania pacienta. Rozoznávame ischemické, arytmogénne, mechanické, embolické a zápalové komplikácie. Aj keď v ére reperfúznej liečby ich výskyt poklesol, včasné rozpoznanie a okamžitý správny terapeutický zásah sú nevyhnutným predpokladom zlepšenia prognózy tejto skupiny pacientov. V práci uvádzame stručnú charakteristiku, možnosti diagnostiky a liečby najčastejších komplikácií infarktu myokardu (IM) v zmysle odporúčaní.

STEMI complications
The course of an acute STEMI may be completely uncomplicated, or a heart disorder manifests with complications that may be the cause of a sudden death or worsened patient survival. We distinguish ischemic, arrhytmogenic, mechanical, embolic and inflammatory complications. Although their incidence has decreased in the era of reperfusion treatment, early recognition and immediate appropriate therapeutic intervention are a prerequisite for improving the prognosis of this patient population. In this paper we present a brief characteristics, diagnosis options and possible treatment of the most common complications of myocardial infarction (MI) in terms of recommendations.
Keywords: acute myocardial infarction, rupture of the free wall of the left ventricle, intreventricular septal rupture, acute mitral regurgitation, ventricular fibrillation, cardiogenic shock, pericarditis
akútny infarkt myokardu ruptúra voľnej steny ľavej komory ruptúra interventrikulárneho septa akútna mitrálna regurgitácia fibrilácia komôr kardiogénny šok perikarditída
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 143-147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by