Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba detí s diabetes mellitus typ 1 inzulínom glarginom (lantus)
Jana Javorková, Vilja Šandriková, Miriam Čiljaková
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Cieľ: Zistiť účinnosť a komplianciu liečby bazálnym inzulínovým analógom glarginom (Lantus Aventis) s kontinuálnym 24-hodinovým uvoľňovaním inzulínu u detí s diabetom typu 1 (DM1). Pacienti a metódy: 26 pacientov (12 chlapcov a 14 dievčat), vek 13,6 ± 0,7 roka. Účinnosť liečby sme stanovovali po 2 a 3 mesiacoch liečby. Výsledky a závery: Aplikácia Lantusu deťom s DM1 zlepšila glykémie i koncentrácie HbA1c už po 2 a 3-mesačnej aplikácii. Liečba týmto analógom bola dobre znášaná a 91 % pacientov bolo s touto liečbou spokojných.
diabetes mellitus typ 1 deti liečba inzulín glargín Lantus
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 300 - 301
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by