Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti operačnej liečby detského hydrocefalu
Branislav Kolarovszki, Juraj Šutovský, Július De Riggo, Peter Ďurdík, Hana Kolarovszká
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Cieľom drenážnych výkonov u novorodencov a detí s hydrocefalom je zabezpečenie normálnej hodnoty vnútrolebkového tlaku a vnútrolebkovej rovnováhy prostredníctvom alternatívnej drenáže mozgovomiechového moku, čo vytvára základnú podmienku pre možnosť správneho psychomotorického vývoja dieťaťa. Autori v práci predkladajú prehľad operačných výkonov, ktoré sa v súčasnosti využívajú v liečbe detského hydrocefalu. V texte sú uvedené aj najčastejšie komplikácie drenážnych systémov, s ktorými sa môžeme stretnúť v klinickej praxi.
detský hydrocefalus operačná liečba drenážny výkon
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 281 - 284
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by