Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Náhla kardiálna smrť: definícia, epidemiológia a realita
Robert Hatala
Náhla kardiálna smrť (NKS) predstavuje významnú príčinu úmrtnosti v rozvinutých krajinách a tvorí až 18 % všetkých úmrtí. Spôsobuje viac obetí ako ktorýkoľvek individuálny typ malignity. Ročná incidencia NKS sa pohybuje podľa úmrtných listov a medzinárodných registrov v širokom rozpätí 30–230/100 000 obyvateľov. V ostatných 2 desaťročiach dochádza k multifaktorálne podmienenému významnému posunu príčin zastavenia srdca: k poklesu prípadov zastavenia srdca na podklade komorových tachyarytmií a nárastu prípadov s bezpulzovou elektrickou aktivitou a asystóliou, ktoré predstavujú až 3/4 prípadov. Tieto epidemiologické zistenia majú zásadný význam pre dizajn efektívnej stratégie pre prevenciu NKS.

Sudden cardiac death: definition, epidemiology and reality
Sudden cardiac death (SCD) represents an important cause of mortality in developed countries and is responsible for up to 18% of all deaths. It leaves more victims than any individual type of cancer. Annual incidence of SCD as analyzed by various methods such as death certificates or registries has a wide range between 30-230/100 000. In the last 2 decades a multifactorially determined significant decrease of tachyarrhythmic causes of cardiac arrest was repeatedly documented. At the same time pulseless electric activity and/or asystole play a crucial role in up to ¾ of SCD victims. These findings are of prime importance for developing effective and feasible strategies for preventing SCD both in general and specific populations.
Keywords: Sudden cardiac death, definition, epidemiology
náhla kardiálna smrť definícia epidemiológia
Kardiol. Prax 2018; 16 (4): 179-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by