Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Neceliakálna gluténová senzitivita
Zuzana Havlíčeková, Renata Szépeová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Prítomnosť gluténu v diéte môže u geneticky predisponovaných jedincov spúšťať viaceré ochorenia, predovšetkým celiakiu alebo potravinovú alergiu. V niektorých prípadoch napriek zrejmej asociácii symptómov s konzumáciou lepku  nie je možné dokázať alergické ani autoimunitné prejavy. Ide o tzv. neceliakálnu gluténovú senzitivita (Non-Celiac Glu-ten Sensitivity, NCGS) podmienenú mechanizmami nešpecifickej imunity. Ochorenie je sprevádzané pestrou gastroin-testinálnou a/alebo extraintestinálnou symptomatológiou. V etiopatogenéze však aktuálne zostáva otvorená otázka, či príznaky vyvoláva konzumácia gluténu a/alebo iných zložiek obilnín, najčastejšie fermentovateľných oligo-, di-,monosacharidov a polyolov (tzv. FODMAPs). Autori v článku rozoberajú aktuálne pohľady na neceliakálnu gluténovú senzitivita – etiopatogenézu, klinický obraz a manažment ochorenia.
neceliakálna gluténová senzitivita celiakia glutén
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by