Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Netypický obraz celiakie u 2-ročného dieťaťa
Alena Szökeová, Renata Szépeová, Zuzana Havlíčeková, Ján Mikler, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Autori prezentujú prípad 2-ročného chlapca s anamnézou recidivujúcej horúčky, nespavosti, malátnosti a únavy, u ktorého bola neskôr potvrdená diagnóza celiakie. Celiakia je ochorenie, ktoré sa často manifestuje v subklinickej alebo oligosymptomatickej forme, alebo atypickými prejavmi. Diagnostika je komplikovaná a obdobie od zjavenia sa príznakov do stanovenia diagnózy môže trvať aj roky.
autoprotilátky bezlepková diéta celiakia enterobiopsia malabsorpčný syndróm
Pediatria (Bratisl.) 2009; 4 (1): 43-46
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by