Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Perioperačný manažment pacienta s arytmiami pri nekardiálnej chirurgii
Peter Hlivák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Arytmie predstavujú významnú príčinu morbidity a mortality pacientov, ktorí podstupujú nekardiálny chirurgický výkon.
Bradyarytmie majú zvyčajne prechodný charakter a relatívne dobre reagujú na krátkodobú farmakologickú liečbu,
dočasná kardiostimulácia je potrebná len v zriedkavých prípadoch. Supraventrikulárne tachykardie a fibrilácia predsiení
sa v perioperačnom období vyskytujú častejšie ako komorové arytmie. Manažment fibrilácie predsiení je v tomto období
zameraný predovšetkým na kontrolu srdcovej frekvencie. Detekcia komorových arytmií by mala viesť k pátraniu
po prítomnosti alebo absencii štrukturálneho ochorenia srdca. Vo všeobecnosti prítomnosť komorových exasystol nie
je indikáciou špecifickej antiarytmickej liečby. Liečba pretrvávajúcich komorových tachyarytmií je diktovaná symtomatológiou
a hemodynamickou toleranciou arytmie. Cieľom článku je opísať praktický perioperačný manažment pacienta
s arytmiami pri nekardiálnej chirurgii v súlade s aktuálne platnými európskymi odporúčaniami.
arytmie perioperačný manažment nekardiálna chirurgia
Kardiol. Prax 2016; 14 (1): 12-16
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by