Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Problematika kontaminujúcich látok vo výžive detí
Aurel Dostál, Ľubica Jakušová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
V práci uvádzajú autori hodnotenie kvality detskej výživy, pričom popri aspekte nutričného posudzovania zdôrazňujú nevyhnutnosť hodnotenia z hľadiska frekvencie xenobiotík. Poukazujú na možné riziká prípravy dojčenskej stravy. Upozorňujú, že materským mliekom matka v závislosti od znečistenia životného prostredia a svojho životného štýlu môže privádzať do detského organizmu viac alebo menej toxických látok.
xenobiotiká výživa dojčenie strava dieťaťa zdravotné riziká
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 294 - 296
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by