Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
šelest na srdci, takmer každodenný problém v praxi
Juraj Hedvig
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Šelest na srdci predstavuje takmer každodenný problém praktického lekára pre deti a dorast. Práca opisuje základné pojmy, klasifikáciu, hodnotenie šelestov. Zaoberá sa prevažne funkčnými šelestmi, ktorých rozpoznanie je niekedy problematické. Správne posúdenie ambulantným praktickým lekárom významne pomáha v „prevencii šelestovej iatrogenity“ nielen dieťaťa, ale aj rodičov.
šelest auskultácia hemodynamika
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 261 - 264
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by