Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
STEMI – dlhodobá liečba a sekundárna prevencia
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Pacient prepúšťaný z hospitalizácie po prekonanom STEMI je vážne chorý. Hlavnými rizikami jeho zvýšenej mortality a morbidity sú: rekurentná ischémia, ventrikulárna arytmia a srdcové zlyhávanie. Pacient opúšťa nemocnicu, ak je v stabilnom stave, vyžaduje edukáciu o infarkte a o následnej liečbe i starostlivosti. Pred prepustením sa ešte u neho realizuje „riziková stratifikácia“ a nasadzuje sa mu i farmakoterapia: ACE inhibítor, betablokátor, statín (obvykle silný a vo vysokej dávke), tiež kyselina acetylsalicylová. Niekedy treba ešte po prepustení up-titrovať dávkovanie ACE inhibítora a betablokátora.

STEMI – long-lasting treatment and secondary prevention
Patients discharged from the hospital after STEMI are usually seriously ill. The main risk parameters of their increased morbidity and mortality are: recurrent ischemia, ventricular arrhythmia and heart failure. Patients are discharged when clinically stable. They should be educated about myocardial infarction and about secondary prevention and treatment. Before discharge, ”risk stratification“ is carried out on the patients, and they are given pharmacotherapy: ACE inhibitor, betablocker, statin (usually a strong one, and in a highest dose possible), and aspirin, too. Sometimes, there is a need to uptitrate the dose of ACE inhibitor and betablocker.
Keywords: STEMI, secondary prevention, risk stratification
STEMI sekundárna prevencia riziková stratifikácia
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 149-151
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by