Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm cyklického vracania v detskom veku
Zuzana Havlíčeková, Alena Szökeová, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2016
Syndróm cyklického vracania charakterizujú rekurentné, stereotypné záchvaty vracania, ktoré oddeľujú plne asymptomatické
obdobia. Epizódy majú rôzny stupeň závažnosti a môžu viesť k dehydratácii a rozvratu vnútorného prostredia.
Ochorenie je podľa aktuálnych Rímskych kritérií IV (2016) zaradené medzi funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu
postihujúce deti od dojčenského veku až po adolescenciu, ale v súčasnosti sa zvyšuje aj počet dospelých pacientov.
Autori prezentujú aktuálne poznatky o klinických prejavoch a manažmente ochorenia v detskom veku.
cyklické vracanie deti funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu
Pediatria (Bratisl.) 2016, 11 (6): 325-328
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by