Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm sviatočného srdca
Jana Kryštofová, Miloš Jeseňák, Zuzana Lietavová, Alena Szökeová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2011
Syndróm sviatočného srdca (HHS, holiday heart syndróm) predstavuje veľmi zaujímavú klinickú jednotku kardiológie. Hoci je známy už niekoľko desaťročí, jeho etiopatogenéza ostáva neúplne objasnená. Syndróm sviatočného srdca nachádza význam najmä v diferenciálnej diagnostike akútne vzniknutých dysrytmií, pretože sa klinicky prejavuje náhle vzniknutou predsieňovou fibriláciou v asociácii s požitím alkoholu, ktorá ustupuje spontánne a nevyžaduje špecifickú liečbu. Prevalencia v pediatrickej populácii nie je známa, avšak môže byť závažná, pretože deti často neodhadnú požité množstvo alkoholu, enzým alkoholdehydrogenáza je „netrénovaný“, čo zvyšuje riziko ich intoxikácie v krátkom čase a tvorí aj základ pre vznik HHS.
syndróm „holiday heart“ arytmia alkohol fibrilácia
Pediatria (Bratisl.) 2011; 6 (3): 130-133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by