Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
ťažkosti so včasnou diagnostikou onkologických ochorení
Marián Fedor, Michaela Murgašová, Janka Pavliková, Peter Ďurdík, Eva Hyrdelová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Autori uvádzajú prípad 13-ročného dievčaťa, u ktorého klinicky dominovali ťažkosti spôsobené sekundárnou osteoporózou. Rozsiahla osteoporóza s patologickými fraktúrami stavcov vznikla v dôsledku leukémie, prípadne leukemizovaného lymfómu (vzhľadom na dlhšie trvanie stanovenia diagnózy základného ochorenia).
leukémia leukemizovaný lymfóm
Pediaria (Bratisl.) 2006 1 (5): 314 - 316
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by