Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vybrané dimenzie pooperačnej bolesti u detí
Iveta Ondriová, Anna Sinaiová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
Názory na detskú bolesť sa vyvíjali, ale treba konštatovať, že dieťa vníma bolesť rovnako ako dospelý, jeho bolesť má rovnaké patofyziologické mechanizmy. Vnímanie bolesti je fyziologicky aktívne už v 24. gestačnom týždni. V porovnaní s vedomosťami o bolesti dospelých sú poznatky o detskej bolesti oveľa novšie. Osoby starajúce sa o deti dlhodobo pristupovali k bolesti u detí ako k nutnému zlu a vedľajšiemu produktu choroby, vyšetrenia či zranenia, ktoré dieťa menej vníma, a teda si nezasluhuje pozornosť. Cieľom predkladaného príspevku je definovať vybrané dimenzie pooperačnej bolesti u detí.
bolesť pooperačná bolesť diéta pooperačná starostlivosť
Pediatria (Bratisl.) 2013; 8 (3): 145-147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by