Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam intraabdominálneho tlaku v pediatrickej intenzívnej medicíne
Tibor Šagát, Ľubica Pevalová, Rudolf Riedel
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Vznik multiorgánovej dysfunkcie je u kriticky chorých detí veľmi nepriaznivým prognostickým faktorom. V poslednom čase sa potvrdilo, že na jej vývoji sa významnou mierou podieľa aj intraabdominálna hypertenzia, detekcii ktorej treba venovať mimoriadnu pozornosť. Výsledkom je zavedenie merania intraabdominálneho tlaku do rutinnej praxe v intenzívnej medicíne a využívanie nechirurgických a chirurgických postupov na jej dekompresiu.
intraabdominálny tlak intraabdominálna hypertenzia abdominálny kompartment sydróm
Pediatria (Bratisl.) 2007; 2 (5): 283 - 285
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by