Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam vitamínu K pri osteoporóze a kardiovaskulárnych ochoreniach
Mária Stančíková, Jozef Rovenský, Roman Stančík
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Vitamín K je nevyhnutný kofaktor karboxylácie glutamátu na gamakarboxyglutamát (Gla). Pri tejto posttranslačnej modifikácii proteínov vznikajú Gla-proteíny (osteokalcín, matrix Gla-proteín, koagulačné faktory a ďalšie). Do rodiny vitamínu K patrí vitamín K1 (fylochinón), ktorý sa nachádza v listovej zelenine, a vitamíny K2 (menachinóny), ktoré produkujú najmä baktérie. Vitamíny K1 a K2 sa líšia nielen pôvodom, ale aj štruktúrou, distribúciou, biodostupnosťou a funkciou. Vitamín K1 sa zúčastňuje najmä na gamakarboxylácii hemokoagulačných faktorov v pečeni. Vitamín K2 má dôležitú úlohu pri stavbe zdravých kostí a v prevencii kalcifikácie ciev a mäkkých tkanív. Je nevyhnutný pre gamakarboxyláciu osteokalcínu a matrix Gla-proteínu, ktorý je silným inhibítorom kalcifikácie mäkkých tkanív. Niektoré klinické štúdie ukázali, že vitamín K2, účinnejšie ako vitamín K1, znižuje nedostatočne karboxylovaný osteokalcín, pokles
BMD a riziko zlomenín. Veľké populačné štúdie demonštrovali, že s pribúdajúcim množstvom K2 v strave sa významne znižuje kalcifikácia artérií a riziko úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia. Dlhodobý nedostatok vitamínu K môže byť rizikovým faktorom vzniku osteoporózy aj kardiovaskulárnych ochorení. Suplementácia vitamínu K predstavuje jednu z možností ovplyvnenia vývoja týchto chorôb. Avšak na potvrdenie súčasných pozorovaní sú potrebné veľké klinické štúdie a presvedčivá korelácia medzi deficienciou vitamínu K a jej patologickými dôsledkami.
vitamín K, osteokalcín, matrix Gla-proteín, osteoporóza, vaskulárna kalcifikácia
Interná med. ; 15 (3): 103-108
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by