Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Výsledok vyhľadávania pre „MRI“ – Amedi.sk
Domov Vyhľadávanie
Vyhľadávanie výrazu

"MRI"

Boli nájdené tieto výsledky: 100x článok, 5x podujatie, 8x kniha

Výsledky sú roztriedené v taboch podľa druhu.

Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2024, číslo 2
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2024, číslo 1
Neurológia, Ročník 2024, číslo 1
Interná medicína, Ročník 2024, číslo 2
Článok    Patauov syndróm
Pediatria, Ročník 2023, číslo 6
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2023, číslo 4
Klinická urológia, Ročník 2023, číslo 3
Všeobecný lekár, Ročník 2023, číslo 2
Moderní gynekologie a porodnictví, Ročník 2023, číslo 2
Moderní gynekologie a porodnictví, Ročník 2023, číslo 1
Moderní gynekologie a porodnictví, Ročník 2023, číslo 1
Interná medicína, Ročník 2023, číslo 1
Interná medicína, Ročník 2022, číslo 12
Klinická urológia, Ročník 2022, číslo 3
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 4
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2022, číslo 4
Kardiológia pre prax, Ročník 2022, číslo 4
Oftalmológia pre prax, Ročník 2022, číslo 2
Kardiológia pre prax, Ročník 2022, číslo 3
Neurológia, Ročník 2022, číslo 2
Klinická urológia, Ročník 2021, číslo 3
Interná medicína, Ročník 2021, číslo 10
Kardiológia pre prax, Ročník 2021, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2021, číslo 3
Interná medicína, Ročník 2021, číslo 9
Neurológia, Ročník 2021, číslo 2
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2021, číslo 2
Neurológia, Ročník 2020, číslo 3
Neurológia, Ročník 2020, číslo 3
Neurológia, Ročník 2020, číslo 2
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2020, číslo 2
Neurológia, Ročník 2020, číslo 1
Gynekológia pre prax, Ročník 2020, číslo 1
Neurológia, Ročník 2019, číslo 3
Pediatria, Ročník 2019, číslo 5
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2019, číslo 2
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2019, číslo 2
Neurológia, Ročník 2018, číslo 2
Neurológia, Ročník 2018, číslo 1
Pediatria, Ročník 2018, číslo 1
Suplementy, Ročník 2017, číslo 0
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2017, číslo 4
Neurológia, Ročník 2017, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2016, číslo 1
Gynekológia pre prax, Ročník 2016, číslo 1
Kardiológia pre prax, Ročník 2016, číslo 1
Kardiológia pre prax, Ročník 2015, číslo 4
Neurológia, Ročník 2015, číslo 2
Neurológia, Ročník 2015, číslo 2
Pediatria, Ročník 2014, číslo 6
Pediatria, Ročník 2014, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2014, číslo 4
Gynekológia pre prax, Ročník 2014, číslo 3
Kardiológia pre prax, Ročník 2013, číslo 4
Gynekológia pre prax, Ročník 2012, číslo 3
Neurológia, Ročník 2011, číslo 1
Gynekológia pre prax, Ročník 2011, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2011, číslo 1
Interná medicína, Ročník 2011, číslo 10
Interná medicína, Ročník 2011, číslo 6
Neurológia, Ročník 2010, číslo 3
Neurológia, Ročník 2010, číslo 1
Neurológia, Ročník 2010, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2010, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2010, číslo 1
Neurológia, Ročník 2009, číslo 3
Klinická urológia, Ročník 2009, číslo 1
Gynekológia pre prax, Ročník 2009, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2009, číslo 3
Článok    Feochromocytóm
Interná medicína, Ročník 2009, číslo 5
Pediatria, Ročník 2008, číslo 6
Klinická urológia, Ročník 2008, číslo 2
Kardiológia pre prax, Ročník 2008, číslo 1
Interná medicína, Ročník 2008, číslo 6
Pediatria, Ročník 2007, číslo 3
Vyhľadávanie našlo 107 výsledkov, čo je viac, ako maximálny počet. Upresnite prosím svoje hľadanie.
29. - 30. 4. 2019, Hotel STUPKA okr. Brezno, 976 81 Horná Lehota-Tále, konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR
8. 2. – 9. 2 2019, Holiday Inn, Športová 568/2, 010 10 Žilina, 8.- 9. 2. 2019
15. - 17. január 2015, Hotel PATRIA****, Štrbské Pleso, určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov
22.-23. 5. 2015, Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava,
09.-10.11.2015, Hotel STUPKA, 976 81 Horná Lehota-Tále, Podujatie sa koná pod záštitou prof. MUDr. Ivana Rovného PhD., MPHhlavného hygienika SR
Kniha "Celiakia – od symptómov k diagnóze a terapii" zahŕňa už známe, no aj nové poznatky o celiakii a bezlepkovej diéte. Samostatná časť je venovaná výsledkom z vlastnej klinickej praxe autorov, a odporúčaným postupom pri diagnostike. Začiatočníkov do problematiky uvedie a pokročilým prinesie novšie poznatky.Cena 10,00 €
Produkt    DIABETES MELLITUS
Kniha poskytuje ucelený pohľad na praktické aspekty diabetológie, s ktorými sa každodenne stretávame pri starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus. Umožňuje oboznámiť sa s diagnostikou, klasifikáciou a liečbou diabetes mellitus 1. a 2. typu.Cena 24,00 €
Publikácia Manuál pre primárneho pediatra I., bola vydaná pri príležitosti konania 4.dní primárnej pediatrie a prináša niekoľko noviniek do práce primárneho pediatra. Manuál je rozdelený na dve časti 1. Odbornú medicínsku a 2. Odbornú právnu časť.Cena 15,00 €
Publikácia Manuál pre prácu primárneho pediatra V., bola vydaná pri príležitosti konania podujatia 8. Dni primárnej pediatrie a prináša niekoľko ďalších noviniek do práce primárneho pediatra. Cena 15,00 €
Pri známej epidemiologickej situácii na Ukrajine, kde sa stále vyskytujú infekčné ochorenia, ako sú tuberkulóza, osýpky, dokonca aj detská obrna, nehovoriac o zvýšenom výskyte HIV, si nemôžeme dovoliť poslať do našich detských kolektívov deti, o ktorých nič nevieme. Pred vstupom do našich škôl a škôlok musíme zhodnotiť ich zdravotný stav, anamnézu, niektoré majú závažné základné ochorenia, potrebujú pokračovať v liečbe.Cena 15,00 €
Publikácia Manuál pre prácu primárneho pediatra IV., bola vydaná pri príležitosti konania podujatia 7. Dni primárnej pediatrie a prináša niekoľko ďalších noviniek do práce primárneho pediatra.Cena 15,00 €
Vnútroočné melanómy a melanómy pomocných orgánov oka, ktoré môžu vychádzať aj z mihalníc a spojovky, ohrozujú nielen zrak, ale i život človeka.Cena 25,00 €
Produkt    Pôrodníctvo
Kniha kladie dôraz nielen na učebnicové texty pre štúdium pôrodníctva, ale je aj podrobným opisom fyziologických procesov v tehotnosti, priebehu najčastejších ochorení u tehotných a farmakologickej problematiky v tehotnosti a pri dojčení. Je dôležitým zdrojom informácií pre všetkých lekárov, ktorí sa v každodennej praxi stretávajú s tehotnými ženami a ich zdravotnými problémami.Cena 160,00 €
Zadanému výrazu nevyhovuje žiadny obsah.