Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Úvodné slovo
Editoriál
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prvé tohoročné číslo klinickej urológie prináša práce z viacerých oblastí urológie. Práca doc. Dubinského je venovaná adjuvantnej rádioterapii po radikálnej prostatektómii u pacientov s prítomnými rizikovými faktormi (extrakapsulárne šírenie, infiltrácia semenných mechúrikov, pozitívne chirurgické okraje)...
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by